HOME

F – SCAN frekvenčná analýzaF – SCAN  frekvenčná analýza
F – SCAN frekvenčná analýza – patogénne mikroorganizmy žijúce v našom tele ako sú plesne, vírusy, baktérie, červy, roztoče napadajú zdravé tkanivá a tým spôsobujú zamorenie vnútorného prostredia. Švajčiarsky prístroj F-SCAN pracuje na princípe vysielania impulzov a zaznamenáva frekvencie daných patogénov na displey. Následne sa namerané frekvencie naprogramujú cez počítač do Plazmového Generátora.