HOME

ponúkame Vám nasledovné riešenie:

ODPARAZITOVANIE FREKVENČNOU TERAPIOUF – SCAN frekvenčná analýza

F – SCAN frekvenčná analýza – patogénne mikroorganizmy žijúce v našom tele ako sú plesne, vírusy, baktérie, červy, roztoče napadajú zdravé tkanivá a tým spôsobujú zamorenie vnútorného prostredia. Švajčiarsky prístroj F-SCAN pracuje na princípe vysielania impulzov a zaznamenáva frekvencie daných patogénov na displey. Následne sa namerané frekvencie naprogramujú cez počítač do Plazmového Generátora.Plazmový Generátor

Plazmový Generátor využíva bezkontaktný prenos frekvencií podľa poznatkov a praxe priekopníka tejto metódy Dr.Raymonda Rifa. Plazmový generátor sa používa na účinné a rýchle ničenie patogénnych organizmov /plesne, vírusy, baktérie, parazity/ pretože má schopnosť preniknúť celým telom aj do kostí aj do črevného obsahu. Touto vlastnosťou prekonáva Zapper. Najprv vytestujeme presné frekvencie patogénov na švajčiarskom frekvenčnom generátory F-SCAN a potom úplne cielene nastavíme tieto frekvencie na plazmovom generátory a patogény cielene likvidujeme. Tretím krokom je vylúčenie odumretých patogénov a toxínov z krvi a medzibunkového priestoru laserovým prístrojom Bioquant Profi.BIOquant Profi

BIOQUANT PROFI – laserový prístroj využíva neinvazívnu metódu nasvietenia krvi cez nosnú dutinu laserovými fotónmi, ktoré vplývajú na červené krvinky a udržiavajú ich v oddelenej forme voľné a plastické. Zlepšujú sa krvné hodnoty a veľmi účinne sa vylúčia toxické látky a odumreté patogénne látky z medzibunkového priestoru, ktoré boli zlikvidované Plazmovým generátorom.


po odparazitovaní je možná analýza z kvapky krvi

na terapiu je potrebné sa vopred objednať >>> Kontakt