HOME

Plazmový GenerátorPlazmový Generátor
Plazmový Generátor využíva bezkontaktný prenos frekvencií podľa poznatkov a praxe priekopníka tejto metódy Dr.Raymonda Rifa. Plazmový generátor sa používa na účinné a rýchle ničenie patogénnych organizmov /plesne, vírusy, baktérie, parazity/ pretože má schopnosť preniknúť celým telom aj do kostí aj do črevného obsahu. Touto vlastnosťou prekonáva Zapper.
Najprv vytestujeme presné frekvencie patogénov na švajčiarskom frekvenčnom generátory F-SCAN a potom úplne cielene nastavíme tieto frekvencie na plazmovom generátory a patogény cielene likvidujeme. Tretím krokom je vylúčenie odumretých patogénov a toxínov z krvi a medzibunkového priestoru laserovým prístrojom Bioquant Profi.